Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng 1.1A N999

Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng 1.1A N999 là loại chống thấm xi măng dạng lỏng, hệ nước được tổng hợp từ Acrylotrile và Acloxiloxan

Sơn chống thấm màu N199

Sơn chống thấm màu N199 là loại sơn chống thấm gốc nước dùng cho ngoài nhà, được sản xuất từ nhựa Acrylic trên dây chuyền công nghệ Nano tiên tiến

Sơn chống thấm silicon 2.2A N888

Sơn chống thấm silicon 2.2A N888 là loại chống thấm xi măng dạng lỏng, hệ nước được tổng hợp từ Acrylotrile và Acloxiloxan.

Sơn chống thấm màu N199

Sơn chống thấm màu N199 là loại sơn chống thấm gốc nước dùng cho ngoài nhà, được sản xuất từ nhựa Acrylic trên dây chuyền công nghệ Nano tiên tiến

Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng 1.1A N999

Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng 1.1A N999 là loại chống thấm xi măng dạng lỏng, hệ nước được tổng hợp từ Acrylotrile và Acloxiloxan

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

1
3
8
2
4
5
6
7
0898 878 666