SƠN LÓT NỘI THẤT MỊN N61


Sản phẩm Sơn lót nội thất mịn N61 là một sản phẩm dùng để sơn lót trước khi sơn phủ mầu cho các bề mặt tường trong nhà. Đây là một sản phẩm có dộ bám dính tốt, độ phủ cao, che lấp được các khiếm khuyết của bề mặt tường. Sản phẩm được bảo hành 36 tháng.


SƠN LÓT NỘI THẤT MỊN N61 là một sản phẩm mới của Công ty. Đây là sản phẩm dùng để sơn lót trước khi sơn phủ cho các bề mặt tường trong nhà. Sơn có độ bám dính và độ phủ cao. che lấp các khe nứt nhỏ và các khiếm khuyết của bề mặt tường. Sản phẩm được bảo hành 36 tháng.

 

Đang xử lý...